TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
W SZKOLE PSYCHOTRONIKI
I PARAPSYCHOLOGII

Osoby, które złoża dokumenty do Szkoły Psychotroniki, otrzymają mailowe zawiadomienie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz grafik zjazdów weekendowych w I semestrze:

na początku października w naborze jesiennym;
na początku marca w naborze zimowo-wiosennym.

WARSZAWA

POZNAŃ

KATOWICE

KRAKÓW

WROCŁAW

ŁÓDŹ

Szkoła Psychotroniki kierunek psychotronika i biotronika

ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika