KIERUNEK PSYCHOTRONIKA

Nauka na kierunku psychotronika obejmuje ponad 1160 godzin zajęć w tym warsztaty i treningi

Słuchacz zapoznaje się ze stanowiskiem ukazującym łączność między materią, psychiką i duchem.

Poznaje również procesy zachodzące między badaczem a badanym przedmiotem oraz wyniki tych relacji. Korzystając z bogatego warsztatu i doświadczeń wykładowców nabywa umiejętności, dzięki którym może pomóc sobie i innym.


Proponujemy następujące tematy zajęć:

 

     Program wspólny

        Feng-Shui

        Mandala

        NLP (Programowanie Neurolingwistyczne)

        Numerologia klasyczna i/lub kabalistyczna

        Biała magia

        Tarot

        Karty klasyczne

        Mowa ciała

        Testy rysunkowe

        Runy

        Radiestezja

        Nieinwazyjna Analiza Osobowości

        Psychografologia

        Symbolika

        Chirologia

        Huna

        Hipnoza

        Szamanizm

        Ochrona mentalna

        Reiki

        Chirurgia fantomowa

        Widzenie aury

        Rozwijanie zdolności psychotronicznych

        WARSZTATY SZKOLENIOWE - W trakcie nauki należy odbyć 5 lub więcej warsztatów

        ● Praca z emocjami lub Trening interpersonalny

        ● Doskonalenie Umysłu

        ● Astrologia

        ● Odmienne stany świadomości

        ● Życie po życiu

        ● Tantra joga

        ● RebirthingProgram wspólny dla kierunków: psychotronika, biotronika 

 

INTEGRACJA

budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie

WSTĘP DO PSYCHOLOGII

w tym m. in.:

    co to jest psychologia

    mikro rys historyczny

    kierunki i obszary jakimi zajmuje się psychologia – typologia

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

w tym m. in.:

    komunikacja – trening konstruktywnego formułowania skutecznego przekazywania treści

    pomaganie – jak nieść pomoc w sposób konstruktywny i nie zagrażający osobom – biorcom pomocy

    skrypty i mity życiowe – jak planujemy życie i czym się w tym kierujemy – jesteśmy dla siebie autorytetem czy …?

    deficyty i potencjały (moje mocne i słabe strony) dlaczego nie wiemy co tak naprawdę potrafimy i w czym jesteśmy dobrzy oraz dlaczego się nie decydujemy się tego korzystać

    rozwiązywanie konfliktów – mediacja, facylitacja, negocjacja – znasz różnice?

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

od poczęcia do śmierci, jak pracują nasze zmysły, co robi nasz mózg, gdy nic nie robimy

PODSTAWY PSYCHOTERAPII

w tym m. in.:

    czym jest terapia

    szkoły psychoterapeutyczne

    czy ja się do tego nadaję?

    struktura terapii

    kontakt i kontrakt terapeutyczny

    kiedy terapia jest zakończona

    metaumiejętności

    samokształcenie

    terapia własna

    superwizja

    etyka zawodowa

    filozofia pracy

    punkt widzenia a moja wiara

NLP (PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE)

program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych, z racji uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane w czasie negocjacji, handlu, marketingu, reklamy i oczywiście w relacjach prywatnych i rodzinnych

program zajęć obejmuje m. in.:

    podstawa budowania relacji z klientem

    zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta

    jak myślimy i jak to zmienić

    zaawansowana komunikacja niewerbalna

    Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań

    elementy tzw. „pracy głosem”

    metody zmiany organizacji „myślenia” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób

    praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających

WARSZTATY SZKOLENIOWE

trening interpersonalny


ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika