Opłaty na kierunkach: psychotronika, biotronika

Opłata wstępna za naukę (wpisowe): 300 zł

Opłata za egzamin wstępny: 30 zł

Opłata za naukę (czesne):

    350 zł/miesiąc przez 9 miesięcy (za wakacje nie ma opłat) LUB

    265 zł/miesiąc przez 12 miesięcy (razem z wakacjami)

Opłata za naukę (czesne) dla studentów I roku:

    z naboru jesiennego – za I rok nauki płatność po 230zł miesięcznie od października do czerwca (9 miesięcy)

    z naboru zimowego – za I semestr nauki po 230 zł miesięcznie od marca do czerwca (4 miesiące)

Opłata za warsztat szkoleniowy 6 dniowy (raz na semestr):

    ok. 1100 zł (cena zawiera koszt szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia)

    Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr otrzymują 5% rabatu!

Opłata wstępna za naukę zostaje zwrócona w następujących przypadkach:

- zgłoszenia rezygnacji z nauki co najmniej na 48 godzin przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej, po potrąceniu 5% wpłaty (koszt przelewu lub przekazu, koszt odesłania dokumentów)

- nie zakwalifikowania kandydata przez komisję – w całości wpłaconej kwoty.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej i zajęciach nie zwalnia od opłat.

Numery kont bankowych

jednostek edukacyjnych Instytutu Psychologii Stosowanej:

 

KIERUNEK: PSYCHOTRONIKA I BIOTRONIKA

Studium Psychologii Integracyjnej

Al. Stanów Zjednoczonych 24

03-964 Warszawa

VWBank Centrala

28213000042001054299150001

Numery kont dotyczą następujących wpłat:

- opłata wstępna za naukę (wpisowe)

- opłata za egzamin wstępny (rozmowę kwalifikacyjną)

- opłata za naukę (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:

        czesne, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru, okres

 - opłata za warsztaty (dla słuchaczy IPS) – prosimy o następujący opis przelewu:

        warsztat szkolny, imię i nazwisko, semestr lub kod naboru 

ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika