System nauki
w InstytuciePsychologii Stosowanej

W IPS oferujemy naukę w 2,5-letnim studium w placówkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Trójmieście.

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniową i edukacyjną rozpoczęliśmy w 1997 r. Od tego czasu nawiązaliśmy współpracę z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.

Nasza szkoła gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty.

Pełny cykl kształcenia na wszystkich kierunkach trwa 5 semestrów – 2,5 roku.

Nauka jest w systemie zaocznym.

Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu (w naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu).

Raz w semestrze organizowany jest wyjazdowy warsztat szkoleniow trwający 6 dni (w trakcie nauki należy odbyć 5 warsztatów).

Po ukończeniu szkoły i obronie pracy uzyskuje się dyplom ukończenia studium z tytułem zawodowym psychotronik lub biotronik.

Podstawą nauki jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi szereg warsztatów i treningów psychologicznych oraz psychoterapeutycznych.

Dzięki temu może w pełni odpowiedzialnie i świadomie pomagać innym. Warunek ten jest niezbędny w pracy zawodowej.

Najprawdopodobniej


NAJNIŻSZE CZESNE W POLSCE

w szkole o podobnym profilu!


ZAPISZ SIĘ DO IPS


Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w branży edukacyjnej

Kształcimy specjalistów nastawionych na pracę z klientem

Uczymy pomagania sobie i innym

Zwiększamy świadomość własnych potencjałów i deficytów

Przekazujemy wiedzę praktyczną

Zatrudniamy wyłącznie profesjonalną kadrę

Zapraszamy do wspólnej drogi...

ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika