Formularz zgłoszeniowy (.doc)

do Szkoły Psychotroniki

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

do Szkoły Psychotroniki

ADRES:
Instytut Psychologii Stosowanej
Al. Stanów Zjednoczonych 24
03-964 Warszawa

ODDZIAŁY:
WARSZAWA,
POZNAŃ,
KATOWICE,
WROCŁAW,
KRAKÓW,
ŁÓDŹ.

KONTAKT
Email: studium@psychologia.org.pl
TELEFON: 577 950 470

KIERUNKI:
Psychotronika
Biotronika